Cookies- & Integritetspolicy

Varför vi använder cookies

Vi använder oss både av kortvariga (sessionscookies) och långvariga cookies, textfiler som sparas på din surfplattform (till exempel dator, mobil eller surfplatta) där viss information kan komma att lagras. I begreppet innefattas även jämförbar teknik så som Flash-cookies, html5 local storage och digitala fingeravtryck (fingerprinting).

 

Ditt samtycke till vårt användande av cookies

Genom att ha din dator inställd på att tillåta cookies samtycker du till vår och våra partners användning av cookies på vår webbplats. Du kan välja att stänga av användandet av cookies via inställningarna i din webbläsare. Om du väljer att inte tillåta cookies kan det hända att hemsidan inte fungerar som avsett och det kan påverka din användarupplevelse negativt.

 

Om du vill ta bort cookies

Du tar själv bort cookies via inställningarna för din webbläsare i din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

 

Funktioner för att dela sidor och innehåll

Vår webbplats kan innehålla knappar som du som besökare kan använda för att dela sidans innehåll i sociala medier. Dessa externa hemsidor kan lämna cookies på din enhet när du loggar in på deras tjänster. För vidare information om hur dessa sidor använder sig av cookies hänvisar vi till deras informationsdokument om hantering av cookies.

 

Om dina personuppgifter i våra system

Vi jobbar enligt GDPR med datasekretess och värnar om en säker hantering av dina personuppgifter. Vi jobbar utifrån en fastställd policy med hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Var lagras dina uppgifter?

Uppgifterna som du delar med dig av till oss lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. Eventuell överföring av personuppgifter sker alltid i enlighet med gällande lagstiftning. Vid sådana överföringar tillämpar vi avtalsklausuler av standardtyp och integritetsskydd som skydd i länder utan beslut av adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

 

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina uppgifter kan delas inom vårt företag om så krävs för att genomföra de tjänster vi tillhandahåller. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig din data för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part görs så endast för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

 

Registeransvarig för dina personuppgifter

Det svenska företaget PA Ventiler AB är registeransvarig för de personuppgifter du skickar till oss och ansvarar för din data och personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

PA Ventiler AB
Sagbäcksvägen 3B
437 36 Lindome
SVERIGE

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556436-8032
Auktoriserad representant: Ulf Karlsson

Dina rättigheter genom GDPR

Rätt till tillgång:
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Kontakta vår kundtjänst som snarast möjligt kommer skicka uppgifterna till dig via e-post.

 

Rätt till dataportabilitet:
Varje gång vi behandlar dina uppgifter på ett automatiserat vid efter ditt medgivande eller enligt gällande avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överfört till dig eller en annan part. Detta innefattar självklart endast de personuppgifter du delgett oss.

 

Rätt till rättelse:
Om dina personuppgifter är felaktiga har du rätt att begära rättelse utav dessa. Det innefattar även rätten att komplettera ofullständiga uppgifter. I det fall du har ett konto hos oss kan du själv redigera dina personuppgifter genom att logga in på ditt konto.

 

Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst välja att radera alla de personuppgifter som lagrats hos oss, med undantag av följande situationer:

 • Du har ett pågående ärende hos vår kundtjänst
 • Du har en pågående beställning som ännu inte skickats eller bara delvis har skickats
 • Du har en obetald skuld till PA Ventiler AB, oberoende av betalningsmetod
 • Du misstänks ha missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
 • Din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna
 • Din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren (ett år gäller för avlidna kunder)
 • Om du gjort inköp av vara eller tjänst sparas dina uppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av legitimt intresse:
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på PA Ventiler AB legitima intresse. PA Ventiler AB fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Rätt att neka direktmarknadsföring:
Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive de profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte. Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att kontakta oss.

Rätt till begränsning:
Du har rätt att kräva att vi begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i PA Ventiler AB legitima intresse, ska PA Ventiler AB begränsa alla hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.
 • Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste PA Ventiler AB begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
 • Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter.
 • Om PA Ventiler AB inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

 

Rätt att framföra klagan till tillsynsmyndighet:
Om du upplever att PA Ventiler AB inte behandlar dina personuppgifter på korrekt sätt ber vi dig kontakta oss för att ställa det till rätta.

 

Uppdateringar av policys

Den senaste versionen av våra policys finns alltid tillgänglig på hemsidan. I den händelse att det sker väsentliga förändringar i någon policy kommer du att meddelas om detta. Det kan gälla förändringar kring syftet med användningen av dina personuppgifter eller dina rättigheter i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.