Industriventiler

PA Ventiler har ett brett utbud av olika ventiler till process och tillverkningsindustrin. Med många års erfarenhet hjälper vi er med att ta fram den typ av ventil som krävs för ert behov och system.

En ventils uppgift är att öppna, stänga och/eller reglera ett flöde i ett system. Det kan vara allt från vätska, ånga, gas till mer fast media som avlopp och pappersmassa. Beroende på typ av media, förutsättningar som tryck och temperaturer avgör vilken typ av ventil, material, och infästning som krävs.

I vårt sortiment bland industriventiler finns bland annat kägelventiler, kilslidventiler, kulventiler, magnetventiler, reglerventiler, skjutspjällventiler men även backventiler, flottörventiler och säkerhetsventiler.

För reglering av industriventilerna kan man välja mellan manuell reglering men även med manöverdon som har elektrisk eller pneumatisk styrning. Detta för att passa in i ert system och möjligheter för reglering och automatisering.

Kontakta oss för diskussion kring val av rätt ventil till just ert system inom tillverkning eller processindustri. Vi har jobbat med olika typer av ventiler under många år vilket har gjort att vi har samlat på oss stor erfarenhet kring olika system och lösningar. Dessutom har vi dygnet runt jour om det skulle behövas.

Välkommen att kontakta oss!