Manöverdon

Ett manöverdon, eller ställdon som det också kallas för, är en motor som används för att öppna och stänga en ventil eller reglera media i ett system. Det finns 90°-don, 180°-don och flervarviga don som roterar flera varv för exempelvis kägelventiler och reglerventiler. De vanligaste styrsätten är med luft, el eller hydraulik.

Olika typer av manöverdon

Elektriska Manöverdon - se produkter
Pneumatiskt Manöverdon - se produkter
Ändlägesindikering (induktiv) - se produkter
Ändlägesindikering (mekanisk) - se produkter

Visar alla 10 resultat