Manöverdon

Ett manöverdon, eller ställdon som det också kallas för, är en motor som används för att reglera, öppna eller stänga en ventil. Hos oss finns pneumatiska manöverdon S- C och E-type, mekaniska brytarboxar, induktiva givare och eldon. Kontakta oss för val av rätt manöverdon till er ventil och system.

Vad är ett manöverdon?

Ett manöverdon är den som reglerar och vrider en ventil om man inte har manuell vridning och justering. Med hjälp av ett manöverdon får du en On-off manövrering eller reglering av ventiler anpassade för just manövrering av manöverdon eller ställdon.

Hur används ett manöverdon?

Manöverdonet används för att öppna och stänga en ventil eller reglera media i ett system. Det finns 90°-don, 180°-don och flervarviga don som roterar flera varv för exempelvis kägelventiler och reglerventiler. De vanligaste styrsätten är med luft, el eller hydraulik.

Olika typer av manöverdon:

Elektriska Manöverdon - se produkter
Pneumatiskt Manöverdon - se produkter
Ändlägesindikering (induktiv) - se produkter
Ändlägesindikering (mekanisk) - se produkter

Visar alla 10 resultat