Backventiler

Kägelbackventil, klaffbackventil och bottenbackventil. Det är tre exempel på backventiler i vårt produktutbud. Val av backventil beror på vilken industri den ska användas inom. Backventiler finns i olika typer av material och montageutföranden – svetsändar, flänsar och wafer är de vanligaste inom processindustrin

Vad är en backventil?

En backventils eller ringbackventils huvudsakliga funktion och uppgift är att förhindra att ett flöde kommer i fel riktning. Backventilen är konstruerad för att reglering inte ska kunna göras och saknar därmed spakar och vreden som reglage.

Hur används en backventil?

Ett rörsystem byggs i normala fall för att ett flöde ska ske i en riktning, skulle ett oplanerat stopp uppstå eller skada, ska en backventil stoppa återströmning av media såsom olika gaser och vätskor. Ett system som är känsligt som tex dricksvatten kräver att backventiler fungerar felfritt för att undvika nedsmutsning tex i ett vattennät.

I PA Ventilers sortiment finns olika sorters backventiler som bland annat bottenbackventil, klaffbackventil, kulbackventil, kägelbackventil / axciell backventil ringbackventil och återströmningsskydd. Detta för att kunna anpassa ventil efter behov och system. Dessa olika backventiler finns i olika material som bland annat brons, gjutjärn, segjärn, stål, syrafast stål och mässing. I kombination med olika material och anslutningsformer som fläns, invändig och utvändig gänga och svetsändar finns ett brett utbud för att passa olika behov och krav på material och kapaciteter. Våra backventiler och ringbackventiler har olika egenskaper för att passa olika media, tryckklasser och temperaturer.

Section > Ventiltypen har kort bygglängd, låg vikt och lågt tryckfall. Kan levereras med O-ring i olika material och som tillval metalltätad.

Ringbackventil (disco-back) > lämpar sig väl för olika applikationer och media såsom tappvatten, värmevatten, hetvatten, ånga, olja, hetolja, korrosiva vätskor och gaser samt kylsystem. Finns i olika material och utföranden. En ringbackventil kan även användas som vakuumventil 

Kulbackventil > lämpar sig väl till avloppsvatten, förorenat vatten, sandblandat vatten och trögflytande media. Kan levereras i olika material. Här är det kulan som är den rörliga delen i kulbackventilen och finns i olika material och utföranden.

Klaffbackventil med och utan motvikt > lämpar sig väl till tapp- och havsvatten, hetvatten, kylsystem samt korrosiva vätskor, gaser, olja och ånga. Vissa typer av våra klaffbackventiler kan förses med en motvikt beroende på applikationens driftförhållande.

Kägelbackventil > lämpar sig väl för ånga, kondensat, hetolja, hetvatten samt petroleumprodukter. I kägelbackventilen är käglan fjäderbelastad och denna backventil lämpar sig inte för pulserande flöden.

Bottenbackventil > lämpar sig väl för kylsystem, vatten, pumpledningar för lätta eldningsoljor och dieseloljor. Funktionen är att den förhindrar återströmning av media på sugsidan i pumpledningar. Är lämplig för bla vattendistribution och bevattningsanläggningar.

Återströmningsskydd > lämpar sig till att skydda bla kommunala dricksvattensystem mot föroreningar vid returflöde och tillbakasugning i vattennät.

Vårt breda utbud av backventiler gör att det finns backventiler till många olika industrier och behov för att anpassa efter olika förhållanden och krav. Kontakta oss för rådgivning och val av rätt backventil för dina applikationer och krav på material och klassificering.

Visar 1–16 av 41 resultat