Backventiler

Kägelbackventil, klaffbackventil och bottenbackventil. Det är tre exempel på backventiler i vårt produktutbud. Val av backventil beror på vilken industri den ska användas inom. Backventiler finns i olika typer av material och montageutföranden – svetsändar, flänsar och wafer är de vanligaste inom processindustrin. Hör av dig till oss så hjälper vi till att välja rätt backventil!

Backventilen – media åt ett håll
En backventil (check valve på engelska) släpper enbart igenom media åt ett håll. Vi erbjuder backventiler i olika utföranden och material- allt beroende på användningsområdet. Hör av dig till oss för rådgivning!

Olika backventiler
PA Ventiler har ett brett utbud av backventiler i olika montageutföranden.

  • Section > Ventiltypen har kort bygglängd, låg vikt och lågt tryckfall. Kan levereras med O-ring i olika material och som tillval metalltätad.
  • Ringbackventil (disco-back) > En ringbackventil lämpar sig väl i applikationer där flödet har en pulserande frekvens, till exempel kolvpump. Kan levereras i olika material samt tryckklasser.
  • Kulbackventil > Här är det den gummiklädda kulan som är den rörliga delen i backventilen. Lämpar sig väl till avloppsvatten, förorenat vatten och trögflytande media. Kan levereras i olika material.
  • Klaffbackventil med motvikt > Vissa typer av våra backventiler kan förses med en motvikt beroende på applikationens driftförhållande.
  • Kägelbackventil > En kägelbackventil lämpar sig väl för följande applikationer: ånga, kondensat, het olja, hetvatten och liknande media. Käglan är fjäderbelastad.
  • Bottenbackventil > Funktionen är att den förhindrar återströmning av vatten på sugsidan i pumpledningar. Är lämplig för bevattningsanläggningar.
  • Återströmningsskydd > Användningsområdet är att skydda det kommunala dricksvattensystemet mot föroreningar vid returflöde och tillbakasugning i vattennätet.

Visar 1–16 av 46 resultat