Kulbackventiler

Hos oss finns backventiler med kula i gjutjärn, segjärn och syrafast stål med fästningar som fläns och invändig gänga. Beroende av materialval kan kulbackventilen användas inom bland annat kemiska, farmaceutiska och petrokemiska industrin. Men även för avloppsvatten, hydrauliska installationer och tryckluft.
Vi har många års erfarenhet kring olika typer av ventiler för olika system och förutsättningar som media och omgivning. Kontakta oss så hjälper vi er i valet av rätt backventil.

Vad är en kulbackventil?

I en kulbackventil är det en kula som rör sig och låter flödet vara öppet eller stängt. Skulle det bli ett returflöde så följer kulan med mediet direkt och stänger igen så att flödet stoppas att komma i fel riktning. Det finns olika utföranden på kulbackventiler för att passa olika system och som är anpassade för att sitta horisontellt eller för vertikalt flöde.

Hur används en kulbackventil?

Kulbackventilers uppgift är att förhindra returflöde av media såsom avloppsvatten, förorenat vatten, sandblandat vatten och trögflytande media. Stängningen sker med hjälp av en kula som rör sig beroende på trycket i systemet. Men hjälp av den beklädda packningen uppnås täthet i kulbackventilen. Montering av kulbackventiler är att föredra i lodrätt läge och då ska flödet vara stigande. Tänk på att vid montering av vågrätt läge är öppningstrycket väldigt lågt vilket innebär att vid lågt returflöde kan stängningen bli fördröjd.

Visar alla 5 resultat